Contents

Wat is IQ?

IQ staat voor intelligentiequotiënt. Dit is een van origine Frans begrip dat ook in Nederland (en de rest van de wereld) veel gebruikt wordt. IQ wordt overal ter wereld aangegeven om aan te duiden hoe intelligent een persoon is. Het IQ van iemand wordt vastgesteld op basis van een psychologische test. In zo’n test krijg jij verschillende vragen voorgeschoteld. Aan het einde van deze test rolt hier vervolgens een score uit. Het IQ van een persoon wordt altijd uitgedrukt in een cijfer. Met behulp van dit cijfer kun jij vervolgens aantoonbaar maken hoe intelligent jij bent.

Wanneer is een IQ hoog en wanneer niet?

Op basis van een IQ test wordt jouw intelligentie uitgedrukt in een cijfer. Aan de hand van dit cijfer kun jij vervolgens in een categorie ingedeeld worden. Wanneer er een IQ van tussen de 0 en 69 uit de test rolt, is er waarschijnlijk sprake van een verstandelijke beperking. Een score van tussen de 70 en 79 is zwakbegaafd, tussen de 80 en 89 beneden gemiddeld en tussen de 90 en 109 gemiddeld. Iemand die tussen de 110 en 119 scoort is bovengemiddeld en bij een score tussen de 120 en 129 ben jij zelfs begaafd. Mensen die een IQ hebben dat hoger ligt dan 130, zijn hoogbegaafd.

Waarom is het belangrijk om jouw IQ te weten?

De meeste mensen hechten niet of nauwelijks aandacht aan hun IQ. Er zijn zelfs genoeg mensen die niet eens weten wat hun IQ eigenlijk is. Toch brengt het wel de nodige voordelen met zich mee wanneer jij dit weet. Dit geldt zeker als jij kinderen hebt. Indien een kind een laag IQ heeft, kan de onderwijsvorm van hem of haar hier op aangepast worden. Op deze manier loopt het kind geen grote achterstand op en kan hij/zij leren op eigen niveau. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Een hoogbegaafd kind komt hoogstwaarschijnlijk fluitend door het normale onderwijs heen. Ook hij/zij zal aangepast onderwijs moeten volgen om voldoende uitgedaagd te worden.

Waar doe je een IQ test?

Voor een IQ test kun je terecht bij een psychiater die hier bevoegd voor is. Ook andere experts met IQ als specialisme kunnen bij jou een IQ test afnemen. Het is voor de meeste mensen echter een drempel wanneer zij naar een psychiater moeten. Daarom besluit het merendeel het maar te laten voor wat het is. Tegenwoordig kun je een IQ test echter ook maken op het internet. Er zijn namelijk talloze sites die zo’n test aanbieden. Je hoeft dus niet meer naar een specialist, maar kunt jouw IQ gewoon berekenen vanachter jouw eigen computer.

Is een IQ test op het internet betrouwbaar?

Er zijn tegenwoordig talloze sites die een IQ test aanbieden. Harstikke makkelijk, maar ze zijn helaas niet allemaal even goed. Zo zijn er ook genoeg sites die misbruik maken van mensen die een IQ test zoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld veel websiteverkeer gekocht om websitebezoekers te trekken. De focus ligt in dat geval niet op de uitkomst van de test, maar op het aantrekken van zoveel mogelijk websitebezoekers. Kijk daarom ook altijd of er deskundigen aan de site gekoppeld zijn. Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat het een betrouwbare site betreft. Ook wanneer jij moet betalen voor de resultaten mag jij ervan uitgaan dat jij de online IQ test met een gerust hart kunt maken.

Waarom is intellectuele stimulatie belangrijk?

De uitkomst van een IQ test kan onder meer gebruikt worden om kinderen de juiste vorm van onderwijs aan te bieden. Hierdoor krijgen zijn geen lesstof dat ver boven of onder hun niveau ligt. Speciaal onderwijs is namelijk aangepast aan het niveau van een kind. Op deze manier wordt de intelligentie van het kind dus gestimuleerd. Zowel hoog- als laagbegaafde kinderen worden zo geprikkeld om het onderste uit de kan te halen. Hier heeft de samenleving later alleen maar profijt van. Zowel hoog- als laagbegaafde kinderen kunnen dan namelijk gewoon aan het werk, zij het op hun eigen niveau.